Organisatie - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Organisatie

Wie zijn wij
Oprichtingsbestuur
 
Bij de start van de Vereniging Modaliteiten Psychotherapie is een werkbestuur gevormd dat in het oprichtingsjaar van de vereniging (van medio 2017 tot voorjaar 2018) de fundamenten van de vereniging zal bouwen. Dit oprichtingsbestuur bestaat uit:
  • Henk Gort (voorzitter)
  • Lourens Broere (lid)
  • Dorris Spaans (lid)
  • Nita Wissink (lid)
  • Paul van Beuzekom (adviseur en webmaster)
In de eerste ALV, die in het voorjaar van 2018 zal worden gehouden, wordt het definitieve bestuur gekozen.
 
 
 
 
Modaliteitsgroepen, werkgroepen, themagroepen

Deze zullen op verschillende manieren ontstaan:
VMP-leden kunnen initiatief ontplooien tot bijvoorbeeld vakinhoudelijke ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten, een workshops of congressen. Zij melden dit aan het bestuur. Die helpt bij communicatie, en maakt afspraken over wat wanneer te verwachten.
Vanuit het bestuur kan ook een werk- of themagroep worden geïnitieerd . We vragen intredende leden bij aanmelding hoe ze actief willen worden voor de VMP. Zo kan het bestuur gericht leden vragen.
Terug naar de inhoud