Nieuwsbrief nov 2018 - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief nov 2018

Kom binnen > Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nr. 1 van november 2018

VMP-Studiedag: op 15 december zullen we een dag besteden aan danstherapie. Zie de uitnodiging.
Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Graag houden we de VMP-leden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het VMP.

1. We zijn collegiale hulp gestart om elkaar te ondersteunen in ons ondernemersschap. Heb jijzelf een ondernemerstip voor je collega's, geef die dan door op collegiale hulp voor de ondernemer.
    • Heb jij jouw AVG-verplichtingen al op orde? Check dit op onze pagina.
    • Heb je al een SSL-certificaat voor je website? zo niet, dat wordt je vanaf 2019 moeilijker vindbaar. Lees hier verder..

2. Er zijn drie bestuursvergaderingen geweest. Lees over de acties die zich daar afspelen.

3. De 1e ALV is gehouden op 26 mei 2018. Zie voor meer informatie de ALV-pagina.

4. We zijn een pagina begonnen voor de uitwisselijk van literaire informatie die voor ons als theraleuten interessant kan zijn. Dat kunnen samenvattingen van boeken zijn, zelf geschreven artikelen of artikelen van anderen die rechtstreeks op internet te vinden zijn. Heb je iets interessants gevonden of geschreven, mail het dan naar de commissie communicatie

5. Op de pagina Wetenschap vind je informatie over de wetenschappelijke ontwikkelingen, zowel de ontwikkelingen rond de kwalitatieve wetenschap als wetenschappelijk onderzoek naar ons vak als relationeel integratieve psychotherapeuten. We staan open voor bijdragen van en door leden. Dus heb je iets interessants gevonden of geschreven, mail het dan naar de commissie communicatie.


Terug naar de inhoud