Nieuwsbrief mei 2019 - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief mei 2019

Kom binnen > Nieuwsbrieven
Met alle vrije dagen in mei, en het perspectief op de naderede zomer, kan het fijn zijn om van het leven en de diepgang met volle teugen te genieten. Om je te laten inspireren. Wat fijn dat we een vereniging hebben die het "elkaar inspireren" hoog in het vaandel heeft. Dus heb je iets inspirerends, geef het door aan de webmaster, die het met ieder kan delen.

In deze nieuwsbrief:
  • Authentiek leven: trouw zijn aan jezelf; door Susan Vroemen.
  • Op 11 Mei stond de Workshop Pesso & Psychodrama VMP gepland. Het aantal inschrijvingen voor deze workshop is vooralsnog beperkt. Reden voor de Cie professionalisering en het VMP–bestuur om de datum van de workshop te verschuiven naar 2e helft September! We sturen hiervoor een nieuwe uitnodiging uit. Je kunt je dan opgeven door een mailtje te sturen naar secr@vmpsy.nl. Wij hopen dan op jouw deelname. NB: De leden die zich al  hadden ingeschreven voor de workshop op 11 mei zijn uiteraard al separaat geïnformeerd.

Graag wil het bestuur dat de VMP zich verder kan ontwikkelen als een levendige en elkaar inspirerende beroepsvereniging:  voor en door leden! De VMP biedt reeds praktische ondersteuning, organiseert ledervergaderingen en organiseert inspirerende workshops. Allemaal momenten waar we elkaar kunnen ontmoeten. We hebben inmiddels ook een linked-in-groep geopend.   Graag willen we ieder VMP-lid  uitnodigen deel te nemen aan deze groep voor inhoudelijke en professionele uitwisseling. Dus gebruik je linked-in, doe dan mee. Je zal een dezer dagen een uitnodiging hiervoor ontvangen. Deze linked-in-groep biedt ook de mogelijkheid om collega's uit te nodigen voor intercollegiaal overleg en ondersteuning, intervisie, en voor webinars of ander activiteiten die we op kleine of grote schaal met elkaar spontaan kunnen initiëren en organiseren. Heb je hier zelf ideeën over? Laat je geluid dan horen.

Met collegiale groet van de commissie communicatie
Paul van Beuzekom
Terug naar de inhoud