Missie-Visie - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Missie-Visie

Wie zijn wij
Missie
 
De Vereniging Modaliteiten Psychotherapie heeft als missie het verbeteren van gezondheid en welzijn, zowel in particuliere als in zakelijke context. De integrale psychotherapie dichter bij mensen te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken.
In een tijd waarin mensen en organisaties zich meer en meer laten bepalen door rationaliteit, regels en geld, raakt de menselijkheid, en daarmee het welzijn meer en meer in de knel. Verbetering, vernieuwing en innovatie is broodnodig.
De professionals (therapeuten, coaches en trainers) van de EAP-modaliteiten leveren al jaren diensten die bij uitstek aan die verbetering, vernieuwing en innovatie kunnen bijdragen.
Visie

Eerste ambitie is dat we de kwaliteit van onze modaliteiten verder ontwikkelen, onder andere door de kwaliteit van ons vak zichtbaar te maken met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat recht doet aan de subjectieve, relationele, en ervaringsgerichte werkwijze van ons vak.
Tweede ambitie is meer integratie tussen de EAP-modaliteiten. Professionals van alle EAP-modaliteiten zijn welkom. Samenwerking biedt meer kansen om ons vak verder te ontwikkelen, te profileren en te positioneren. En meer aan te sluiten bij de diversiteit van de samenleving.
Derde ambitie is dat we ons vak zichtbaar maken voor onze stakeholders, voor cliƫnten en opleiders, voor verwijzers en opdrachtgevers, voor zorgverleners van andere disciplines, voor zorgverzekeraars en overheidsinstanties.
Terug naar de inhoud