De VMP - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

De VMP

Wie zijn wij
De VMP staat voor "samen"

De VMP is bedoeld als een beroepsvereniging voor NAP-geregistreerden, voor mensen die een studie volgen in een van de EAP-erkende psychotherapeutische modaliteiten danwel hebben gevolgd, en voor mensen die vanuit die modaliteiten coaching, training en/of psychotherapie bieden of hebben geboden. De VMP sluit zich per 1 januari 2018 als beroepsvereniging aan bij de NAP- koepel.

  • Eenheid in verscheidenheid. Dat kenmerkt de Vereniging Modaliteiten Psychotherapie. We hebben gezamenlijk één vak, met verschillende specialiteiten (modaliteiten).
  • De vereniging draagt bij aan een van de belangrijkste aspecten van de innovatie in de volksgezondheid, zowel op de arbeidsmarkt, in organisaties als in zorg en welzijn. Wij streven naar een gelijkwaardige samenwerking met onze opdrachtgevers en cliënten.
  • We zijn een vereniging waar professionals in verschillende modaliteiten in psychotherapie elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en samenwerken. Enerzijds om actief te werken aan kwaliteitsontwikkeling en -borging van de eigen modaliteit en het eigen werk, anderzijds om vanuit een een integrale benadering de mogelijkheid te hebben over de grenzen van het eigen vakgebied heen collega’s te ontmoeten en daarmee het eigen vak te verdiepen.
  • De VMP wordt in de eerste plaats de ontmoetingsplaats voor de modaliteiten die de NAP kent en voor integrale psychotherapie in het algemeen. Ruimte voor eigen initiatief. Inspireren van elkaar. Leren met en aan elkaar. Zowel vakinhoudelijk als qua ondernemerskwaliteiten. Brengen en halen. Zo kunnen we de kwaliteit van onze beroepsgroep laten groeien.Terug naar de inhoud