De NAP - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

De NAP

Wie zijn wij
De NAP

De NAP heeft een geschiedenis vanaf 1997, op instigatie van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen. De NAP is de National Awarding Organisation (NAO) van de European Association for Psychotherapy (EAP). In deze functie verzorgt de NAP de registratie en herregistratie van professionals die opgeleid zijn in een van de EAP-modaliteiten . Ben je opgenomen in een van de registers van de NAP, dan kan je lid worden van de VMP.

Niet alleen in haar functie als NAO, maar ook als koepel, en formeel ook als beroepsvereniging, heeft de NAP de belangen behartigd van de door haar geregistreerde professionals. De NAP heeft daarmee de afgelopen 20 jaar een fundament gelegd waarop de VMP en de andere betrokken beroepsverenigingen verder kunnen bouwen.
De NAP behartigt voorlopig nog zaken als onderwijs, overeenkomsten met zorgverzekeraars, collectieve verzekeringen, klacht en tuchtrecht en Wkkgz.
Terug naar de inhoud