Copyright - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Copyright

Alle teksten op deze website zijn intellectueel eigendom van de vermelde schrijver die de VMP toestemming heeft verleend om zijn tekst te publiceren op deze website.
Is er geen auteur vermeld, dan zijn de teksten intellectueel eigendom van de VMP.
Vermenigvuldiging en publicatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de intellectueel eigenaar. Dit geldt ook na eigen bewerking van teksten van deze website.

Daarop gelden de volgende wettelijke uitzonderingen:
  • Je mag een tekst kopiëren voor privégebruik. Zolang je het maar niet uitdeelt of publiceert. Je mag dus best een artikel printen om op de bank te lezen.
  • Je mag teksten ofline en online citeren als je je beperkt tot de titel of enige regels. Vermelding van een link naar de oorspronkelijke tekst op deze website of de website van de schrijver is dan wel noodzakelijk. Een melding daarvan aan de schrijver of aan de VMP wordt op prijs gesteld. En citeren mag alleen als het citaat inhoudelijk relevant is.
  • Voor educatieve doeleinden is het toegestaan om teksten met leerlingen en studiegenoten te delen, of in de klas vertonen, doch alleen met vermelding van de bron.
  • 70 jaar na overlijden van de schrijver vervalt het auteursrecht. Daarna mag je het vrij gebruiken, publiceren en aanpassen. Plagiaat blijft natuurlijk verboden.
Terug naar de inhoud