Activiteiten - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Activiteiten

Wie zijn wij
Doelen

Ons doel is om naast de NAP als registratiekantoor en bewaker van de kwaliteit, een NAP-beroepsvereniging te zijn. We bieden een ontmoetingsplaats voor alle NAP-geregistreeerden en voor alle door de EAP erkende modaliteiten. Een ontmoetingsplaats voor de geregistreerden om elkaar te inspireren, voor onderlinge uitwisseling en kruisbestuiving. Zodat wij en de kwaliteit van ons vak kunnen blijven groeien.
De VMP staat ook voor samenwerking en bundeling van krachten om (kosten)-effectief en efficiënt de belangen van de aangesloten professionals te behartigen. Samenwerken met de bij de NAP betrokken beroepsverenigingen hoort daarbij. De VMP zal die beroepsverenigingen uitnodigen om met de VMP samen te gaan.
Strategie

In de huidge fase van oprichting richten we de organisatie van het VMP in. Bestuur, website, administratie, ledenwerving, vakgroepen, studiebijeenkomsten, en ALV. Wij geven ruimte aan onze leden voor het ontwikkelen van diverse activiteiten, en nodigen hen daartoe uit.
Activiteiten
voor en door leden
We willen een vereniging zijn die gedragen en gevormd wordt door actieve en betrokken leden.
Het bestuur heeft als taak de leden te faciliteren bij hun initiatieven, zoals:
 • VMP-café
 • vakinhoudelijke ontmoetingen
 • experimentele bijeenkomsten (VMP-lab)
 • netwerkbijeenkomsten
 • interactieve bijeenkomsten
 • intervisie, supervisie
 • workshops, congressen
 • ondersteuning van het ondernemerschap (wettelijke voorschriften, WKKZG, collectieve verzekering, e.d.)
 • wetenschappelijk onderzoek

  In hoeverre het VMP-bestuur op termijn de belangenbehartiging van de NAP zal overnemen is nog een punt van overleg.

  Terug naar de inhoud