Word lid - Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud

Word lid

 

Lidmaatschap
De VMP is bedoeld als een beroepsvereniging voor NAP-geregistreerden, voor mensen die een studie volgen in een van de EAP-erkende psychotherapeutische modaliteiten danwel hebben afgerond, en voor mensen die vanuit die modaliteiten coaching, training en/of psychotherapie bieden of hebben geboden.
Donateur
Je kan donateur worden als je de VMP wilt steunen en als je missie en visie van de VMP wilt ondersteunen. Donateurs mogen zelf hun bijdrage bepalen, met een minimum van € 85/jaar.

Kosten
  • Volwaardig lidmaatschap 2018: € 85.
  • Je lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, behalve als je het minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar opzegt.

Let wel op de mogelijkheden van vergoeding:
NAP heeft thans overeenkomsten voor 2018 met VGZ, Menzis, CZ en De Friesland; Niet met ONVZ en Zilveren Kruis/Achmea (verwachting: gaat voor 2019 wel lukken). Hopelijk is dit voldoende informatie voor je om te kunnen beoordelen welke de gevolgen kunnen zijn van opzegging van je huidige lidmaatschap bij een (andere) beroepsvereniging!
Mocht je hierover nog vragen hebben, mail dan naar het VMP-secretariaat.

De VMP biedt aan de leden een thuis voor vakinhoudelijke ontwikkeling, ontwikkeling van het ondernemerschap, studie, sociale contacten, netwerken, persoonlijke ontwikkeling en op den duur ook de belangenbehartiging. Het VMP-bestuur zal hiervoor een bedding bieden. Voor de praktische invulling van de diverse activiteiten van de VMP  is het daarom van belang dat leden een actieve inbreng hebben en initiatief nemen. Het wordt dus een vereniging waarin leden komen brengen en halen. Daarom vragen wij je ook aan te geven welke kennis en vaardigheden en tijd je tijdelijk of gedurende langere tijd kunt inbrengen.

Terug naar de inhoud