Vereniging Modaliteiten Psychotherapie

Ga naar de inhoud
Welkom bij de VMP
Vereniging
Modalaiteiten
Psychotherapie
Agenda
 • Workshop Pesso & psychodrama VMP Zaterdag 28 september 2019: Er is een aantal raakvlakken in de filosofie en werkwijze van Psychodrama en Pesso. In de workshop gaan we werken met een combinatie van principes en technieken vanuit Psychodrama en Pesso. Stuur een email waarin je je aanmeldt naar het secretariaat.
 • VMP-café waarin leden elkaar kunnen consulteren op vaktechnische onderwerpen: woensdag 27 november 2019 gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen.
 • 22 februari 2020 is er een eendaagse workshop Deep Democracy aan. Zie Agenda voor meer informatie
    Samen innoveren

    Als NAP-geregistreerden en zij die zich daarvoor kwalificeren vormen wij samen één beroepsgroep met één vak en met verschillende specialiteiten (modaliteiten). Samen klaar om aan de innovatie van zorg en welzijn onze bijdrage te leveren. De kern van ons vak hebben we gemeen.
    Wij helpen onze cliënten helder te kijken naar hun signalen en hun levensverhaal, en zo beter te begrijpen hoe ze met zichzelf en hun omgeving om gaan. Uiteindelijk zijn ze dan zelf wijs genoeg om te bepalen wat goed voor hen is.
    Wil je deel uitmaken van onze beroepsvereniging?
    Meld je aan
    Meld je aan als lid of als donateur van de nieuwe beroepsvereniging VMP. Samen kunnen we met meer kracht bijdragen aan de broodnodige innovatie in zorg en welzijn.
    De VMP nodigt de beroepsverenigingen van de diverse modaliteiten uit om samen te gaan. Om zo tot één krachtige nieuwe beroepsvereniging te komen.
    De VMP
    Een professioneel supportnetwerk. Ontmoetingsplaats voor professionals van de diverse modaliteiten die de NAP kent. Ruimte voor eigen initiatief. Elkaar inspireren. Leren met en van elkaar. Zowel vakinhoudelijk als qua ondernemerschap. Een vereniging voor en vooral door de leden.
    Nauwe samenwerking met de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP):
    De NAP neemt verzoeken om in aanmerking te komen voor het Europees Certificaat voor Psychotherpie (ECP) in ontvangst, beoordeelt ze en stuurt het verzoek door naar de Europese Associatie voor Psychotherapie. De NAP houdt het register bij voor therapeuten in Nederland. Ze verzorgt de herregistratie. En bewaakt de kwaliteit van de geregistreerden. Alle NAP-geregistreerden kunnen lid van de VMP worden.
    De NAP is de koepel van beroepsverenigingen voor integrale psychotherapie en behartigt vooralsnog ook belangen (verzekeraars, fiscus, enz) van haar geregistreerden.
    Zoek je een van onze professionals ....
    Verbindend, mensgericht en onafhankelijk?
    Voor jezelf, je kind, je relatie, je gezin, je carrière, je team of je organisatie?
    Kijk dan op www.psychotherapie.pro,

    En voor coaching, training en organisatieadvies is een website in ontwikkeling.
    Terug naar de inhoud